Национална кампања „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“

Национална кампања „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“

Campaigns Hits: 2379

Коалиција на младински организации СЕГА започнува со имплементација на Национална кампања „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички правакоја ќе се спроведува во периодот од 12 август  –  31 декември 2021 година.

Кампањата има за цел информирање на младите и работодавците за корисноста и придобивките од законот за младински додаток и да придонесе кон негова подобра примена.

Активности од кампањата:

Очекувани резултати:

Поддржувачи на кампањата: Конфедерација на Слободни Синдикати (КСС), Бизнис Конфедерација (БК), Инфо Компас Прилеп и др.

Партнери во кампањата: Bintern, Младински Совет Прилеп, НЕЦИ НМК, ОЖО - Свети Николе и ЛАГ АГРО ЛИДЕР.

 

Закон за младински додаток

Претежно производствени дејности - Национална класификација на дејности - НКД Рев. 2

 

Print