Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

Моето практикантско искуство - Изјава на Катерина Талимџиоска, практикант во СОФТ КОПИ

„Во текот на практикантството во Soft Copy се стекнав со различни вештини и знаења

од областа на фотокопирање, скенирање, креирање на промотивен материјал, укоричување на книги и др.

Ги зголемив моите дигитални вештини за работа во Microsoft office и програмата Corel која ја користат графички дизајнери. Научив како се дизајнира лого, реклама и промотивен материјал. Со задоволство ги извршував работните задачи, бидејќи сѐ што  работев беше нешто ново и интересно за мене.

Драго ми е што се стекнав со искуство од оваа област и се запознав со ваков вид на работа во креативна работна средина.“


Печати   Е-пошта