СТУДИЈА „ИНТЕРКУЛТУРНО И ДИГИТАЛНО ИСКУСТВО: КЛУЧНИ ФАКТОРИ ЗА МЛАДИНСКО АНГАЖИРАЊЕ“

Со задоволство ја споделуваме со вас студијата за интеркултуралност, резултат на долга посветена соработка, насловена: „Интеркултурно и дигитално искуство: клучни фактори за младинско ангажирање?“

Прочитајте ја студијата на следниот линк: https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2024/06/Etude-Connexion-s_EN.pdf

Оваа студија се фокусира на истражување за интеркултуралноста од различни перспективи како доживувања и обликувања од различни актери: без разлика дали се научници, политичари, граѓанско општество или, поконкретно, млади луѓе и младински работници.

Нашата цел беше преку оваа студија да го анализираме степенот до кој интеркултуралноста, особено кога е олеснета со дигиталната технологија, може да поттикне подлабок општествен ангажман кај младите. Контекстот на повеќе земји на оваа публикација, исто така, ни овозможи да ги сфатиме поимите за интеркултуралност во различните национални контексти.

Оваа студија беше спроведена од Олфа Чедли од Eclosio (Белгија), во соработка со Engagé-e-s & Déterminé-e-s (Франција), Тунискиот форум за зајакнување на младите (Тунис) и Коалиција на младински организации СЕГА (Северна Македонија), како дел од проектот Connextion, финансиран од програмата Еразмус+ на Европската Комисија. 


Печати   Е-пошта