SEGA's Central Office Team

Zoran Ilieski

Executive Director

Tomislav Gajtanoski

Resource & Development Manager

Monika Ilioska Kantardzioska

Programme Manager

Marice Treneska

Programme Assistant

Vesna Konevska Stojanoska

Programme Assistant

Viktorija Smileska

Associate

Lela Jurukova

Logistics & Membership Associate

Steering Board

Nikola Stankoski

President
Volunteers Center Skopje

Ljupco Velkovski

Member
Interkultura Skopje

Evgenija Chapragoska

Member
Youth Council Prilep

Kire Andonov

Member
Youth Club Shtip

Shakir Jusinov

Member
Mladinski Klub Shtip

Supervisory Board

Assembly