Добредојдовте на официјалната страна на СЕГА

Ние сме прва национална платформа на младински организации во Македонија, со повеќе од 20 години искуство во лобирање за потребните законски измени во младинското учество, информираност, вработување и активизам.

Кликнете овде за последните вести од Коалиција на младински организации СЕГА.

Последни СЕГА Вести

Проверете ги моменталните можности и повици на Коалиција на младински организации СЕГА.

Последни Повици

Виртуелна библиотека на сите публикации, извештаи, прирачници и други корисни документи креирани од Коалиција на младински организации СЕГА.

Последни Публикации

0
Завршени Проекти
0
Учесници Вклучени во Активности на СЕГА
0
Потпишани Меморандуми за Соработка
0
Шолји Кафе

Зошто да Бидете Членка на СЕГА

Придружете се на СЕГА и бидете дел од првата Национална Платформа на Младински Организации во Македонија.

За Нашата Организација

СЕГА е прва национална платформа на младински организации во Македонија, со повеќе од 20 години искуство во лобирање за потребните законски измени во младинското учество, информираност, вработување и активизам.

Повеќе од дваесет години, ние ги застапуваме потребите на младите во Македонија.

Ние сме Коалиција на младински организации СЕГА, национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребните законски измени, како и поддршка на младинскиот активизам, пристапот до информации и учеството на младите во активности за решавање на нивните проблеми.

Коалиција СЕГА работи на развој и примена на младински политики на локално и национално ниво, ги поврзува и зајакнува младинските организации кои имаат за цел да ги активираат младите и да ги подобрат условите за нивен личен и професионален развој.

Последни Проекти

Creating a Career Path in Accordance with the Labor Market

Period of implementation:

Youth participation towards strong and sustainable community development

Period of implementation:

ACTIon – Promoting active citizenship through civic education and active online participation of youth role models

Period of implementation:

Поддржувач и партнер во спроведување на младинските политики

СЕГА е членка на АЛДА - Европска асоцијација за локална демократија

СЕГА е членка на CIVICUS - глобален сојуз на граѓански организации и активисти посветени на зајакнување на граѓанската акција и граѓанското општество низ целиот свет