Гаранција за млади

Гаранција за млади

Мерката Гаранција за млади им овозможува на младите лица до 29-годишна возраст, кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEET), да добијат соодветна понуда за работа, да го продолжат своето образование или да бидат вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување, во период од 4 месеци по нивното евидентирање како невработени лица во Агенција за вработување. 


КОНТАКТИ ОД РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ И ТЕРЕНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИПелагониски Регион             

Регионален координатор:

Марија Ташкоска 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   075 508 804

Теренски Работници:

ПРИЛЕП

 

Мери Чкрипеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   076 299 161

Зоран Малкоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   078 434 431

Стефани Мажучанец

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   078 637 018

 

БИТОЛА

Пеце Трифуновски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 456 012

Ивана Атанасовска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

075 632 223

Викторија Брдаровска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072 773 999

РЕСЕН

Марија Евтимовска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 842 125

КРУШЕВО

Билјана Стојаноска-Спасеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 709 325

МАКЕДОНСКИ БРОД

Билјана Стојаноска-Спасеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 709 325


Вардарски Регион             

Регионален координатор:

Даниел Уневски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

076 270 211

Теренски Работници:

КАВАДАРЦИ

Видан Станоев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 840 735

 

НЕГОТИНО

Благица Чадамова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

076 873 550

 

ВЕЛЕС

Владимир Смилев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Убавка Јаневска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 434 431

 


Југозападен Регион             

Регионален координатор:

Јасминка Поповска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 777 421

Теренски Работници:

ОХРИД

Јована Ристеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 403 158

 

СТРУГА

Асија Нуредини

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

076 260 282

Ндерим Положани

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 344 789

ДЕБАР

Сазан Ќатипи

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072 514 439

КИЧЕВО

Арбен Ристеми

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

078 434 431

Лиридон Зенку

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

070 993 950


Полошки Регион             

Регионален координатор:

Дрилон Салиу

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

076 303 400

Теренски Работници:

ТЕТОВО

Марија Ефремовска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

071 760 555

Живорад Арсиќ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

071 319 316

Бојан Лазаревски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072 273 532

Алек Ристовски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Венхар Рамадани

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Димитар Ефремовски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

070 914 874

ГОСТИВАР

Арт Спахиу

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магдалена Веселиноска 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

070 224 120

Елтон Јахари

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Date

03 May 2022

Tags

Youth Employment