Финален извештај: Спроведување на препораките од завршните забелешки за Конвенцијата за правата на детето во Македонија

Финален извештај: Спроведување на препораките од завршните забелешки за Конвенцијата за правата на детето во Македонија

Овој извештај е дел од проектот „Мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето“, спроведен во периодот Септември 2011 - Март 2012 година со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија.

Финален извештај

Date

15 March 2012

Tags

Research Reports