Годишен мониторинг: Спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија

Годишен мониторинг: Спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија

Овој извештај е дел од проектот „Импементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија“ кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка на Детската Фондација Песталоци од Троген, Швајцарија и канцеларијата на УНИЦЕФ во Република Македонија.

Годишен мониторинг

Date

16 April 2013

Tags

Истражувачки извештаи