Европска повелба за учество на младите луѓе во локален и регионален живот

Европска повелба за учество на младите луѓе во локален и регионален живот

Ревидирана Европската повелба за учеството на младите луѓе во локален и регионален живот.

Европска Повелба

Date

22 May 2003

Tags

Publications