Local Youth Strategy for the Municipality of Ilinden

Local Youth Strategy for the Municipality of Ilinden

Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА од 01 јануари 2010 година започнаа да го имплементираат проектот „Креирање на локални младински стратегии“. Проектот се имплементираште во период од 11 месеци во 10 општини во Република Македонија (Илинден, Кисела Вода, Тетово, Битола, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Штип, Радовиш и Свети Николе), а е финансиран од Агенција за млади и спорт, Програмата CIVICA Mobilitas која ја спроведува Центарот за институционален развој, 10-те горенаведени општини и Коалиција на младински организации СЕГА.

Целта на проектот “Креирање на локални младински стратегии“ е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии.

Локална стратегија за млади на општина Илинден

Date

22 December 2010

Tags

Strategies