Документ со препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади во процесот на образование, обука и вработување

Документ со препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади во процесот на образование, обука и вработување

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Интеграција на НЕЕТ групата на млади“. Проектот се спроведува со поддршка од Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+ Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Документ со препораки НЕЕТ

Date

23 October 2018

Tags

Position Papers