First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

ЈАВЕН ПОВИК  ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА, КОМУНИКАЦИСКИ ПЛАН И КРЕИРАЊЕ НА МЕДИУМСКИ ПРОДУКТИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА, КОМУНИКАЦИСКИ ПЛАН И КРЕИРАЊЕ НА МЕДИУМСКИ ПРОДУКТИ

Коалиција на младински организации СЕГА за потребите од спроведување на проектот „Граѓанското општество во унапредување на регулативата за млади“, поддржан од регионалниот проект СМАРТ Балкан - Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, објавува јавен повик за ангажирање на Маркетинг Агенција за развивање на комуникациска стратегија, комуникациски план и креирање на медиумски продукти.

Jавен повик за млади лица

Коалиција СЕГА објавува јавен повик за млади лица кои сакаат да се стекнат со интеркултурно искуство и да ги зајакнат своите дигитални вештини!  

ПОВИК ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЕКТОТ „ПРОМОЦИЈА НА БЕЗБЕДНА УЧИЛИШНА СРЕДИНА“

ПОВИК ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЕКТОТ „ПРОМОЦИЈА НА БЕЗБЕДНА УЧИЛИШНА СРЕДИНА“

Во рамките на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“ се распишува повик до сите основни и средни училишта за вклучување во активностите на проектот.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

Коалицијата на младински организации СЕГА, за потребите од спроведување на проектот „Промоција на безбедна училишна средина“, поддржан од Детската фондација Песталоци, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЕКТОТ

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОЕКТЕН СОРАБОТНИК

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОЕКТЕН СОРАБОТНИК

Коалиција на младински организации СЕГА објавува Оглас за Проектен соработник со полно работно време, во Извршната канцеларија на СЕГА во Прилеп. 

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.