First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Јавен Повик: Вклучување на Локални Партнери / Младински Организации во Националната Кампања „365 Работнички Права за Младите!“

Јавен Повик: Вклучување на Локални Партнери / Младински Организации во Националната Кампања „365 Работнички Права за Младите!“

Ги покануваме младинските организации и организациите кои работат во полето на информирање на младите, или на темата за работнички права, активно да се вклучат

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.