First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog Grid View

Запознајте се со Локална Агенција за Развој

Запознајте се со Локална Агенција за Развој

Локалната Агенција за Развој (ЛАР) од 2012 година е членка на Коалиција на младински организации СЕГА.

Запознајте се со ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

Запознајте се со ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

ХОПС е една од петте основачи на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзинa активнa членка 15 години. #ВолонтирајИнспирирај! #15годиниСЕГА

In Shtip Was Held Third the Eco Action of Campaign

In Shtip Was Held Third the Eco Action of Campaign

On 27.09.2019 courtyard of the Primary School "Dimitar Vlahov" in Shtip was held a eco volunteer action by the Youth Club Shtip. The action took place as part of the campaign VolontirajInspiriraj! implemented by Coalition SEGA nationally together with its five local partner organizations.

Запознајте се со Рома - Прогрес

Запознајте се со Рома - Прогрес

Здружението за заштита  и едукација на деца и млади Ромa – Прогрес две години е дел од семејството на Коалиција СЕГА, и е наша придружна членка.  #ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Интерактив од Битола

Запознајте се со Интерактив од Битола

Интерактив Битола е исто така една од најмладите членки на Коалиција СЕГА, од минатата година е наша придружна членка.  #ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

In Tetovo the Fourth Volunteer Action Was Held

In Tetovo the Fourth Volunteer Action Was Held

On 30.09.2019 courtyard of the Secondary School "Mosha Pijade" in Tetovo was held a volunteer action by the Community Development Institute. The action took place as part of the campaign VolontirajInspiriraj! implemented by Coalition SEGA nationally together with its five local partner organizations.

Second Volunteer Action Was Held in Prilep

Second Volunteer Action Was Held in Prilep

On 26.09.2019 courtyard of the Primary School "Goce Delchev" in Prilep was held a volunteer action by Youth Council Prilep. The action took place as part of the campaign VolontirajInspiriraj! implemented by Coalition SEGA nationally together with its five local partner organizations.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.

Publish modules to the "offcanvs" position.