First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Соопштение за јавност на Коалиција СЕГА за промоција на резултати на проект за поттикнување на дигитално младинско учество

Соопштение за јавност на Коалиција СЕГА за промоција на резултати на проект за поттикнување на дигитално младинско учество

Дигиталното младинско учество (е-учество) им овозможува на младите луѓе да станат активни граѓани на локално и европско ниво. Но, позитивните ефекти од дигиталното младинско учество се видливи само кога процесот на учество се води професионално односно користењето на дигиталните алатки не е доволно за да се обезбеди успешно учество на младите во локалните заедници, институции и младински организации.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

Коалиција на младински организации СЕГА, заедно со своите локални волонтери одржа работилница на тема „Демократијата на секојдневниот живот” во Амфитеатарот на „Могила” во Паркот на Револуцијата - Прилеп.

Study visit to France “The pathway towards recognition of youth work”

Study visit to France “The pathway towards recognition of youth work”

SEGA realized P2P event – Study visit to France - “The pathway towards recognition of youth work”.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за вработување на 2 младински работници и Раководител на Младински Центар Охрид.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Коалиција на младински организации СЕГА со своите локални волонтери денес спроведи еколошка акција во околината на Прилепското езеро.
First national platform of youth organizations in Macedonia, with over 15 years experience in lobbying the needed legislation changes in youth participation, information, employment and activism.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.