First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

РАБОТИЛНИЦА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
 
Со учениците од средното училиште СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп дискутиравме на темата „Климатски промени”.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ

Коалиција на младински организации СЕГА, заедно со своите локални волонтери одржа работилница на тема „Европски Вредности” во средните училишта „Орде Чопела“ и Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп.

Слушајте го подкастот на тема „Младите: Еднакви, но различни!“

Слушајте го подкастот на тема „Младите: Еднакви, но различни!“

Успешно реализирана обука за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“

Коалиција СЕГА ја реализира обуката за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Струга со 11 претставници од граѓански и младински организации од Пелагонискиот регион.

Одржана Регионална конференција на тема „Младите во Отворен Балкан – Шанси и перспективи за сигурен напредок во регионот“

По повод на меѓународниот ден на младите, Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенцијата за млади и спорт на 11 август 2022 година,организираше Младинска регионална конференција на тема:
Младите во Отворен Балкан – Шанси и перспективи за сигурен напредок во регионот“.
First national platform of youth organizations in Macedonia, with over 15 years experience in lobbying the needed legislation changes in youth participation, information, employment and activism.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.