First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Слушајте го подкастот на тема „Младите: Еднакви, но различни!“

Слушајте го подкастот на тема „Младите: Еднакви, но различни!“

Одржана Регионална конференција на тема „Младите во Отворен Балкан – Шанси и перспективи за сигурен напредок во регионот“

По повод на меѓународниот ден на младите, Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенцијата за млади и спорт на 11 август 2022 година,организираше Младинска регионална конференција на тема:
Младите во Отворен Балкан – Шанси и перспективи за сигурен напредок во регионот“.
Соопштение за јавност на Коалиција СЕГА за промоција на резултати на проект за поттикнување на дигитално младинско учество

Соопштение за јавност на Коалиција СЕГА за промоција на резултати на проект за поттикнување на дигитално младинско учество

Дигиталното младинско учество (е-учество) им овозможува на младите луѓе да станат активни граѓани на локално и европско ниво. Но, позитивните ефекти од дигиталното младинско учество се видливи само кога процесот на учество се води професионално односно користењето на дигиталните алатки не е доволно за да се обезбеди успешно учество на младите во локалните заедници, институции и младински организации.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД (2)

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД (2)

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за вработување на 2 младински работници во Младински Центар Охрид.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ

Коалиција на младински организации СЕГА, заедно со своите локални волонтери одржа работилница на тема „Демократијата на секојдневниот живот” во Амфитеатарот на „Могила” во Паркот на Револуцијата - Прилеп.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.