First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

ЗАВРШЕН НАСТАН

ЗАВРШЕН НАСТАН

Локалните волонтери со поддршка од Коалиција СЕГА ги презентираа спроведените активности во рамки на проектот „Одржлива средина и ефективен развој за младите“.

Успешно реализирана Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”

Успешно реализирана Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”

Во х.Амбиент, Струга, беше реализирана тридневна Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”.

Успешно реализирана втора обука за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“

Коалиција СЕГА ја реализира обуката за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Скопје со 13 претставници од граѓански и младински организации и претставници од средни училишта од Скопскиот регион.

ОХРИД ГО ДОБИ ПРВИОТ МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР

ОХРИД ГО ДОБИ ПРВИОТ МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР

Денес, 12 октомври 2022 година, Општина Охрид и Коалиција на младински организации СЕГА официјално го отворија Младинскиот Центар во Охрид, во Касарна Охрид (влез 1, кат 1).

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

Коалиција на младински организации СЕГА организира Национална Работилница за креирање на Позициски документ со препораки за унапредување на младинското учество во процесите на донесување одлуки.

First national platform of youth organizations in Macedonia, with over 15 years experience in lobbying the needed legislation changes in youth participation, information, employment and activism.

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.